Transformation Fundamentals #1

Wat is het verschil?

Voor veel mensen is er geen verschil tussen transformatie en veranderen. Transformatie wordt in de regel gebruikt als een eufemisme voor verandering, een manier om negatief geladen woorden te vermijden. Veranderen en transformatie zijn echter twee compleet verschillende contexten van resultaat en proces om tot een andere werkelijkheid te komen. Een andere werkelijkheid impliceert in het causaal denken een verandering maar zoals uit onderstaande presentatie zal blijken is er een fundamenteel verschil tussen deze twee ogenschijnlijk semantisch inwisselbare begrippen

Voor een ieder die zich in een groep met mensen heeft begeven, zal het zijn opgevallen dat de meeste gesprekken die we met elkaar voeren over de wereld en onze plaats daarin dat het gesprek zich veelal in de linkse kolom valt.

Resultaat

Veranderen is het proces dat gericht is op het aanpassen van een suboptimale omstandigheid. Ik het hier bovenstaande overzichtje zijn een aantal aspecten van dat verschil tegenover elkaar gesteld. Hoewel er niets mis is met de behoefte om de suboptimale omstandigheden te verbeteren, ontbreekt het in een dergelijk perspectief aan het besef dat een dergelijke verandering slechts de verwezenlijking van een uiterlijke norm is van een intrinsieke kernwaarden. Kort gezegd; wie zich alleen richt op het bereiken van de norm maar zich onvoldoende bewust is van de wezenlijke drijvende kracht van de onderliggende kernwaarden ontbreekt het aan een fundamenteel causaal inzicht in de werking van veranderingsprocessen.

Marktlogica

Een dergelijke manier van denken, sluit naadloos aan bij het marktdenken van de huidige maatschappij die volkomen beheerst wordt door de ‘marktlogica’ van vraag en aanbod en het oplossen (veranderen) van een probleem van een welbepaalde doelgroep.

Filosofische Reflecties

De onderstaande slides verwoorden een aantal filosofische reflecties op deze dichotomie die voor velen onzichtbaar blijft in het mentale decor. De essentie van de conclusie van de hierboven aangehaalde tegenstelling is dat een PDC een ideële of fundamentele boodschap heeft die zich vertaald ziet in concrete doelstellingen; een bepaald maatschappijbeeld vanuit de kernwaarde ‘rechtvaardigheid’ of een milieubeweging die zich tegen de kap van een bos verzet vanuit de kernwaarde ‘natuurlijkheid’ of ‘oorspronkelijkheid’

De onderstaande slides verwoorden een aantal filosofische reflecties op deze dichotomie die voor velen onzichtbaar blijft in het mentale decor. De essentie van de conclusie van de hierboven aangehaalde tegenstelling is dat een PDC een ideële of fundamentele boodschap heeft die zich vertaald ziet in concrete doelstellingen; een bepaald maatschappijbeeld vanuit de kernwaarde ‘rechtvaardigheid’ of een milieubeweging die zich tegen de kap van een bos verzet vanuit de kernwaarde ‘natuurlijkheid’ of ‘oorspronkelijkheid’

Community van Builders

TheBongo.Club is een community van community builders met een online omgeving die de live events ondersteunen. De website van TheBongo.Club heeft het karakter van een newsfeed site als facebook en instagram met dat verschil dat deze site een beperkte scope heeft en naast blogs en newsupdates ook online trainingen aanbiedt voor het vergroten van de vaardigheden en kennis voor alle disciplines die nodig zijn om je boodschap in de virtuele wereld neer te zetten.

De basis van het werk van TheBongo.Club is het bewerkstelligen van een vergroot bewustzijn van het verschil tussen veranderen en transformatie wat uiteindelijke de basis is van een compleet andere manier van communiceren waarbij de Purpose Driven Message op een heel andere manier over het voetlicht komt zonder gebruik te maken van inauthentieke sturende krachten en marktlogica

Related Articles

Are You Ever too Old to Work?

Maintaining a schedule full of purposeful pursuits takes a few tactics and a change in perspective. There is no use in going to the doctor’s office for a test that would only add three weeks to her life. It’s important for adults to stay connected and keep their minds active. Adults can help to provide children with the tools they need to grow into responsible adults.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *