The Bongo.Club Mission

Why We Do What We Do

TheBongo.Club is a community for environmental aware people professionals who want to make a lasting social difference in the world. The have the ambition to build or support a thriving Purpose Driven Community like a political Party, an NGO or any other organisation that is purpose driven as opposed to companies that are profit driven. In addition to being a place where like minded people can meet and connect, TheBongo.Club delivers high potential content on topics as personal and corporate transformation that can deliver insights in the right mechanics and dynamics of PDC. Moreover we deliver content that specifically focus on tools to produce and promote your message in the virtual as in the real world.

Mission Vision

Wat is de TheBongo.Club [BC] ?

TheBongo.Club [BC] wil een platform zijn voor iedereen die zich betrokken voelt, bij het reilen en zeilen van een ‘Purpose Driven Community’ (PDC). Denk hierbij aan Thought Leaders, Roergangers, Strijders, Wegbereiders, Donateurs, Ambassadeurs en Supporters van dergelijke organisaties.

Wat is een Purpose Driven Community [ PDC] ?

Een Purpose Driven Community [PDC] is een gemeenschap – als in een verzameling gelijkgestemde individuen – met een ideëel en/of maatschappelijk relevant doel. Een PDC kan zijn een politieke partij, een goed doel, een NGO, een stichting of vereniging of een vrijwilligers organisatie. Een PDC wordt niet gedreven door een marktlogica waarbij winstmaximalisatie leidend is. Voor een PDC staan fondsen en eventuele winstopbrengsten in dienst van het realiseren van het ideële doel.

Kernwaarden

De kernwaarden van de BC zijn:

1. Integriteit

Woorden en daden zijn congruent

2. Commitment

Consistente Intrinsieke verbondenheid

3. Rationaliteit

Het omarmen van kritisch denken en het verleggen van eigen denkkaders


Voor wie is de BC?

De BC is voor mensen die zich geroepen voelen om vanuit een ideëel oogpunt een verschil te maken in de wereld vanuit een organisatie die een dergelijk ideëel doel nastreeft. Het is iemand die hoog opgeleid is en over leiderschapskwaliteiten beschikt maar zich niet thuisvoelt in de corporale world die gedomineerd wordt door marketing logica.

Het zijn mensen die concreet en intrinsiek betrokken zijn bij een maatschappelijk probleem door eigen ervaring of door de ervaring van een dierbare. Het zijn mensen die zich druk maken over de grote problemen waar de wereld voorstaat en niet aan de kant willen afwachten hoe de gevestigde orde deze problemen aanpakt of verzaakt aan te pakken.

Het zijn mensen met een maatschappij kritische blik maar die, zonder drammerig en sektarisch te zijn, zich niet willen vervreemden van de maatschappij maar op zoek zijn naar nieuwe manieren van communicatie om de aansluiting te vinden bij een breder publiek zodanig dat hun onderwerp groot op de agenda komt te staan.

Purpose Driven Community Leaders zijn mensen die het lef hebben zicht te uiten tegen de stroom in omdat zwijgen en toekijken als een verraad aan het eigen geweten en het geweten van hun kinderen verschijnt.  


Doelgroepen

Op basis van bovenstaande indicatie kunnen de volgende doelgroepen worden geïdentificeerd

1. Young Aspiring Professionals/Studenten op het gebied van milieu, politiek en sociaal maatschappelijke onderwerpen

2. Mature Professionals die hun kennis in dienst willen stellen van een ideëel doel en jonge mensen willen ondersteunen in het bereiken van hun doelen (mentorschap)

3. Maatschappelijke betrokken mensen die als ambassadeur of vrijwilliger betrokken zijn bij het reilen en zeilen van een ideële organisatie en erop uit zijn verbeteringen door te voeren in de dagelijkse praktijk van de organisatie of hun leiderschapskwaliteiten willen ontwikkelen om een groter commitment in de organisatie aan te gaan.

4. Ervaringsdeskundigen die vanuit deze ervaring ‘een gat in het veld van PDC’ zien en de tools en vaardigheden zoeken om een nieuwe organisatie op te zetten (community building)

Wat is de doelstelling van de BC?

De BC wil een platform zijn voor maatschappelijk betrokken leiders die, vanuit fundamentele waarden, een ruimte zoeken om met gelijkgestemden over de uitdagingen en mogelijkheden van purpose driven community promotie hun persoonlijke effectiviteit en de effectiviteit van de community willen verhogen.


Op welke manier wil de BC haar doelstellingen bereiken?

De BC wil haar doelstellingen bereiken door live seminars en bijeenkomsten te combineren met een online platvorm waar purpose driven community leaders de mogelijkheid hebben hun kennis en ervaring te delen en te toetsen aan die van gelijkgestemden. De thema’s die er binnen bovenstaande structuren aan de orde komt zijn onderwerpen op het gebied van filosofie, antropologie, psychologie, communicatie, marketing en promotie alsmede online marketing strategieën en het gebruik van online tools op het gebied van content creation en social media strategie.

Related Articles

Are You Ever too Old to Work?

Maintaining a schedule full of purposeful pursuits takes a few tactics and a change in perspective. There is no use in going to the doctor’s office for a test that would only add three weeks to her life. It’s important for adults to stay connected and keep their minds active. Adults can help to provide children with the tools they need to grow into responsible adults.

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *